1. Zbieranie danych podczas korzystania z usług serwisu.


Korzystając z usług dostępnych na stronie internetowej Zakwaterowania.pl wymagamy rejestracji użytkownika i podanie danych osobowych identyfikujących Sprzedawcę lub Zamawiającego. Sprzedawca oferujący wynajem obiektu zobowiązany jest podać nazwę obiektu, adres wynajmowanego obiektu, osoba kontaktowa, numer telefonu, adres e-mail oraz dane księgowe wymagane do płatności i potrzebne do wystawienia faktury w przypadku usług płatnych. Zamawiający czyli osoba wynajmującą obiekt zobowiązania jest podać Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu. W zależności od rodzaju użytkownika Sprzedawcy czy Użytkownika podane dane są niezbędne do korzystania z usług serwisu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usług i komunikacji między zamawiającym a sprzedawcą i jednocześnie nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Użytkownik dokonując rejestracji w serwisie jednoznacznie akceptuje regulamin zawarty na stronie internetowej oraz politykę prywatności. Informujemy, że administratorem danych osobowych pozostaje: prowadzący działalność gospodarczą pod firmą. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.

Proces zbierania danych zaczyna się automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową. Automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty osoby zainteresowanej, np. adres IP komputera, typ i rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, itp. Wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej, wysyłając e-mail lub kontaktując się z Nami telefonicznie, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy itp., dane te potrzebne są w celu realizacji zamówienia. W ramach realizacji zamówienia przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi – powiązane z naszymi usługami przy płatnościach i rozliczeniach transakcji. np. Banku, serwisu płatności itp. usługodawcą realizujących płatność, którzy są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu.


2. Wykorzystywanie zbieranych danych

Nie sprzedajemy danych zebranych o Zamawiającym osobom trzecim. Dane zbierane podczas składnia zamówień są wykorzystane tylko w celu realizacji zamówień, które nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku korzystania z usług serwisu, gdyż bez ich podania nie możemy realizować oferowanych usług.

Dane zbierane automatycznie używane są do analizy zachowań użytkowników odwiedzających naszą stronę, ustalając lokalizacje demograficzną o użytkownikach, lub do zbadania zainteresowania użytkownika zawartością strony internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o wszystkich użytkownikach serwisu. Informacje zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Naszą firmą są wykorzystane tylko w celu odpowiedzi na zadawane pytania przed realizacją zamówień. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku kontroli Inspektora Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione kontrolerowi . W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu oraz podania fałszywych danych, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, mamy prawo udostępnić zebrane dane organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez czas niezbędny do obsługi po sprzedażowej (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.

3. Kontakt z Zamawiającym

W procesie realizacji naszych usług, otrzymujesz na adres e-mail informację o statusie realizowanego zamówienia. Zastrzegamy sobie również kontakt telefoniczny, jeżeli będziemy mieli zapytania lub ważne informacje dotyczące zamówienia lub będzie konieczne potwierdzenie przekazanych danych.

4. Zmiana zebranych danych

Państwa uprawnienia w stosunku do Waszych danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku: sprostowanie (poprawienie danych); usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone; ograniczenia przetwarzania danych; dostęp do informacji o danych oraz samych danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować pisemnie na adres siedziby firmy mailowo na adres: info@zakwaterowania.pl Danych zbieranych automatycznie oraz użytych do transakcji zakupu (płatności) nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią operacji księgowych.

5. Zmiany polityki prywatności dostępnej na stronie.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

6. Kontakt

Firma obsługująca:
, Polska

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z e-mail:info@zakwaterowania.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.